supp til profil

.. mere om min baggrund og uddannelse


Jeg er i 1974 uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægehøjskole.


I begyndelsen af 1980’erne vaktes min interesser for psykologi. Jeg deltog i kurser i kommunikation, transaktionsanalyse, fantasirejser og andre psykologiske emner. Jeg tog desuden grundkursus i psykologi på Folkeuniversitetet.


I forbindelse med at min mor fik diagnosticeret livstruende brystcan-cer, og jeg ikke kunne håndtere det på egen hånd, gik jeg i drømmeanalyse 1985-1987 hos jungianer Eigil Nyborg.

Det førte til en afklaring på mange felter i min tilværelse og blandt andet ønsket om et fremtidigt virke som psykoterapeut.


Jeg valgte derfor at uddanne mig til psykoterapeut og har siden 1996 udlevet min drøm og været psykoterapeut med egen praksis.

Jeg er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF) og hermed forpligtet over for dens etiske regler f.eks. i relation til tavshedspligt og faglige kompetencer og vedligeholdelse af disse. Jeg er endvidere certificeret ID-lifecoach og medlem af ID-Lifecoach foreningen.

Jeg er endvidere uddannet instruktør i mindfulness og anvendt meditation fra Skolen for anvendt meditation.

Jeg arbejder under supervision og udvikler stadig min metode med løbende efterudddannelse og samarbejde med andre terapeuter.

Jeg lægger vægt på, at du hurtigt kan få en aftale.


Resumé af mit psykoterapeutiske uddannelses- og undervisningsforløb:

2016-18 Efteruddannelse i mindfulness og meditation på Skolen for Anvendt Meditation.


2013-15 Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi hos Susan Hart og Marianne Bentzen.


2008
Certificeret ID-lifecoach samt associeret coach ved ID-Academy.


2005
Afsluttet sidefag i psykologi fra Københavns Universitet (herunder klinisk psykologi).


2004
Ansat som ekstern lektor i sundhedspsykologi på Odontologisk Institut på Københavns Universitet, som underviser i Psykologi, kommunikation og etik.


2002-04
Underviser i psykologi og kommunikation i Frederiksberg kommune og Vestsjællands amt.

2002-04
Censor i psykologi på tandlægestudiet på Københavns Universitet.

1997-98
Kursusfag i analytisk psykologi på Folkeuniversitetet.

1995
Uddannet rygeafvænningskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse.

1994-95
Leder af forsøgsprojekt med tilvænningsbehandling af mennesker med tandlægeskræk i Fredensborg - Humlebæk Kommune.

1992-96
Ansat på Odontologisk Institut, Københavns Universitet til at varetage patienternes tandlægeskræk.

1992-2000
Ansat som undervisningsassistent i teoretisk pædagogik på Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

1991-93
Terapeutisk træningsgruppe med andre nyuddannede psykoterapeuter hos Peter Kongshaug

1989-91
Oplevelsesorienteret,humanistisk psykoterapeut-uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut, København.
 

Min efteruddannelse omfatter bl.a.:


2019 - I meditationsgruppe under Jens-Erik Risom


Egenterapi  1989- 2010


Gruppeterapeutisk forløb med for terapeuter med mere end 10 års praksiserfaring med følgende undervisere: Marianne Bentzen, Margit Madhurima Rigtrup, Jens-Erik Risom, Neel Fasting.


Et gruppeterapeutisk forløb for par sammen med min mand.

Uddannelse i hypnose i Dansk Selskab for Klinisk og Eksperimentel Hypnose.

Kursus i NLP med en instruktør fra USA.

Kursus i fantasirejser under Åbent Universitet København.


Kursus i sorg og krise hos Marianne Davidsen-Nielsen.

Kursus i kunstterapi.

Kursus i patientcentreret terapi.

Frivillig medarbejder på Livslinien - en gratis telefonlinie, der rådgiver selvmordstruede og deres pårørende.


Frivillig i Sorggruppe for børn i Odsherred til at varetage pårørendes spørgsmål i forbindelse med barn/børn i sorggruppen.

Mette Engelbrecht            tlf. 24 65 33 48    e-mail  me@metteengelbrecht.dk
© Copyright. All Rights Reserved.