supp til gruppeterapi

... mere om gruppeterapi


Gruppeprocessen ligner det, der foregår i vores andre relationer.

Man oplever de samme vanskeligheder som ude i det ”virkelige” liv. Vi reagerer sammen med andre mennesker efter bestemte mønstre, som vi har tillært os. Disse for-stærkes ofte i vores nære relationer.


Konflikter mellem mennesker er ofte forårsaget af uhensigtsmæssig og uklar kommunikation.

I gruppen kan du øve dig i at sætte ord på følelser og behov, at sige ja og nej, så du fremstår tydeligere.


Vores reaktionsmønstre fremstår klarere, når vi er sammen med andre, som er villige til at spejle os og give os indblik i deres oplevelse af vores handlemåder. På denne måde bliver vores vanskeligheder med f.eks. nærhed og distance eller vores evne til at gå fra det ene til det andet mere konkrete.


Feedback fra gruppen giver dig indsigt i, hvordan du opleves af andre, og når du i gruppen får mulighed for at sammenholde dette med dit selvbillede, øges din forståelse for, hvilke stærke sider du bør og kan udnytte, samt hvilke svage sider du bør erkende og måske styrke eller beskytte.


Deltagelse i gruppeprocessen giver desuden mulighed for at udvikle respekt for andres model af verden. Man får indsigt i, at der altid er en grund til menneskers måde at agere på.
Mette Engelbrecht            tlf. 24 65 33 48    e-mail  me@metteengelbrecht.dk
© Copyright. All Rights Reserved.