supp til familieterapi

... mere om familieterapi


Familiens samspil har betydning for alle medlemmers trivsel.

I familien er der opgaver, der skal løses, arbejde der skal udføres, beslutninger der skal tages, indbyrdes forhold der kræver stillingtagen og krav fra hvert medlem til de andre.


Formår familien at organisere en arbejdsdeling og at etablere nogle regler, der overholdes? Lever medlemmerne op til hinandens forventninger? Får hvert medlem sine væsentligste behov opfyldt hos de andre?

Når vi ser udefra, at en familie klarer disse udfordringer - det vil sige ikke undgår krævende situationer, men kommer igennem dem, uden at det efterlader spor af nag, bitterhed og vrede - er det udtryk for, at den er velfungerende.


Konflikter forekommer i alle familier, og det behøver ikke være negativt, men kan være positivt og udviklende. Derfor er det ikke nødvendigvis den bedste løsning at nedtone eller ignorere konflikter. Alene at forstå og lære det er værdifuldt.

Stemningen i familien er i høj grad lig med kommunika-tionen imellem medlemmerne.

Kommunikationen, som er en forudsætning for socialt samvær, fungerer ikke altid så ligetil og hensigtsmæssigt, som man kunne ønske. En væsentlig årsag til, at en familie ikke kan løse sine opgaver, og at familiemedlemmerne har utilfredsstillende indbyrdes relationer, er den måde, hvorpå hver person meddeler sig og lytter til de andre.

Min overbevisning
Jeg er overbevist om, at forældre gør det så godt, de formår, og at de elsker deres børn. Men de har ofte selv en barndomshistorie at fortælle, som kan gøre det vanskeligt for dem at være forældre på en nærværende og kærlig måde. De har lært at beskytte sig selv på forskellige måder, som var livsvigtige engang, men som nu i forhold til familien er blevet til uhensigtsmæssig adfærd.

Det er ikke nok som forældre at sige, hvordan man bør opføre sig. Det er adfærden, der tæller, når det kommer til stykket. Det er det, vi gør, der er afgørende. Det er ved at opdrage på sig selv, at man opdrager på andre - at blive og være sig selv bekendt, er det, det handler om.
Vi må gøre os fri af vores selvbeskyttende adfærd, så det kan blive tydeligt, at vi holder af hinanden.


Mette Engelbrecht            tlf. 24 65 33 48    e-mail  me@metteengelbrecht.dk
© Copyright. All Rights Reserved.